01/01/2012

Untitled Holy Hiatus - an introduction

This performative event explores how liminal space is created, experienced and shared, using repetitions of a phrase of movement and a 13th century song over 6 hours.

Each event includes live vocal performance and playback of the previous year’s recording; this process amplifies the acoustic response of the space which slowly overwhelms the earlier recordings to form an extraordinary evolving soundscape.

Maura Hazelden was commissioned by Ruth Jones in 2008 to create a work for Holy Hiatus: a series of artworks and a symposium. In collaboration with Lou Laurens she created a six hour event using repetition and stillness in the Small World Centre, then newly completed.  untitled: holy hiatus is an annual ritual. This will the fifth year of the event.

You may attend at any time from 4 – 10.15 pm. The kitchen will be open for refreshments, and there will also be an exhibition of work from previous years.


Mae’r digwyddiad perfformiadol hwm yn dangos sut y gellir creu, profi a rhannu gofod trothwyol, trwy ddefnyddio cyfres o symudiadau a ch├ón o’r 13 ganrif dros gyfnod o 6 awr.

Mae pob un digwyddiad yn cynnwys perfformiad lleisiol byw a chwarae recordiad y flwyddyn flaenorol; mae’r broses yn chwyddo ymateb acwstig y gofod ac o dipyn i beth bydd yn goresgyn y recordiad blaenorol i ffurfio llun rhyfeddol mewn sain.Yn 2008 comisiynwyd Maura Hazelden gan Ruth Jones i greu darn o waith ar gyfer Holy Hiatus: cyfres o weithiau celf a symposiwm. Trwy weithio ar y cyd gyda Lou Laurens creodd ddigwyddiad chwech awr gan ddefnyddio ail ddweud a llonyddwch Theatr Byd Bychan, a oedd bryd hynny’n newydd sbon.  Mae untitled: holy hiatusyn ddigwyddiad blynyddol.  Hon fydd y pumed blwyddyn.

Gellir dod yma unrhyw bryd rhwng 4 – 10.15yp. Bydd lluniaeth ar gael yn ogystal ag arddangosfa o waith y blynyddoedd cynt.