23/04/2016

untitled: holy hiatus 9

Sunday 22nd May 2016 at 4:00pm

Sunday | dydd Sul
May 22 Mai
4pm/yp – 10.15pm/yp


There will be a break 6.50pm – 7.05pm

movement practitioner | ymarferydd symud: Maura Hazelden
artist filmmaker| artist wneuthurwr ffilm: Jacob Whittaker


This six hour, performative event explores how liminal space is created, experienced and shared, using repetitions of a phrase of movement, and a 13th century song developed by Lou Laurens and Maura Hazelden. Untitled 9 will use 8 years of time layered recordings and add to the evolving soundscape by recording this year’s acoustics. Come to observe, to be present within the space created. Use the space for mediation, prayer, contemplation, movement.

Digwyddiad perfformiol dros gyfnod o chwe awr, sy’n archwilio sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, gan ddefnyddio cymal o symudiad, a ch├ón o’r 13eg ganrif, a ddatblygwyd gyda Lou Laurens. Bydd dideitl 9 yn defnyddio haenau lluosog o recordiadau o gyfnod amser o 8 mlynedd, ac yn ychwanegu at esblygiad y sainlun hwn trwy recordio acwsteg eleni. Dewch i wylio, i fod yn bresennol o fewn y gofod gaiff ei greu, a defnyddio’r gofod ar gyfer meddwl dwys, gweddi a myfyrdod.

entry by donation
mynediad trwy rodd wirfoddol