17/04/2015

Untitled Holy Hiatus 8 2015

Friday | Nos Wener
May 22 Mai,
open | ar agor: 4.30pm/yp - 10.15pm/yh
with a break | bydd egwyl: 6.50pm/ yh - 7.05yh
entrance by donation | mynediad trwy rodd wirfoddol

Theatr Byd Bychan | Small World Theatre
Bath House Road,
Aberteifi | Cardigan
Ceredigion SA43 1JY
 
 
This annual, six hour, performative event explores how liminal space is created, experienced and shared, using repetitions of a phrase of movement and a 13th century song. Originally an art collaboration between movement practitioner Maura Hazelden and singer/ sonic artist Lou Laurens, the event has grown into a devotional act.

Lou died in September 2014. Using 7 years of time layered recordings, Maura proceeds with Jacob Whittaker’s encouragement and is adding to the evolving soundscape by recording this year’s acoustics. You are invited to be in the space for meditation, prayer, contemplation, or just to want to be present. People who use movement as contemplation or prayer may wish to move rather than sit.

Mae’r digwyddiad perfformiol blynyddol hwn, sy’n para chwech awr, yn archwilio sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, trwy ail-adrodd un cymal o symudiad corfforol ynghyd â chân o’r 13eg ganrif. Yn wreiddiol, roedd hwn yn ddigwyddiad celfyddydol cydweithredol rhwng Maura Hazelden, ymarferydd symud, a’r canwr/artist sain Lou Laurens. Bellach, tyfodd i fod yn weithred ddefosiynol.

Bu farw Lou ym Medi 2014. Gyda chefnogaeth Jacob Whittaker, mae Maura wedi bwrw ati gyda di-deitl 8 gan ddefnyddio 7 mlynedd o recordiadau mewn haenau amser. Mae’n ychwanegu at esblygiad y tir seiniol hwn trwy recordio acwsteg eleni. Mae yna wahoddiad i chi gamu mewn i’r gofod ar gyfer myfyrio, gweddio, meddylu, neu i fod yn bresennol yn yr eiliad. Efallai y byddai’n well gan bobl sy’n arfer defnyddio symud fel dull o fyfyrio neu weddio i wneud hynny, yn hytrach na eistedd.


 

No comments:

Post a Comment