19/04/2017

Untitled: Holy hiatus 10

monday | dydd llun
May 22 Mai
4pm – 10.15pm

This six hour, performative event explores how liminal space is created, experienced and shared, using repetitions of a phrase of movement and a 13th century song developed by Lou Laurens. Untitled 10 will use 9 years of time layered recordings and add to the evolving soundscape by recording this year’s acoustics. Come to observe, to be present within the space created. Use the space for mediation, prayer, contemplation. People who use movement as contemplation or prayer may wish to move rather than sit.

Digwyddiad perfformiol dros gyfnod o chwe awr, sy’n archwilio sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, gan ddefnyddio cymal o symudiad a chân o’r 13eg ganrif, a ddatblygwyd gyda Lou Laurens. Bydd dideitl 10 yn defnyddio haenau lluosog o recordiadau o gyfnod amser o 9 mlynedd, ac yn ychwanegu at esblygiad y sainlun hwn trwy recordio acwsteg eleni. Dewch i wylio, i fod yn bresennol o fewn y gofod gaiff ei greu, a defnyddio’r gofod ar gyfer meddwl dwys, gweddi a myfyrdod. Efallai y byddai’n well gan bobl sy’n arfer defnyddio symud fel dull o fyfyrio neu weddio i wneud hynny, yn hytrach na eistedd.

entry by donation
mynediad trwy rodd

facebook event

No comments:

Post a Comment