07/05/2014

Untitled Holy Hiatus 7

Thursday May 22nd 4.00 – 10.15 p.m. Small World Theatre, Cardigan
Dydd Iau Mai 22ain 4.00 – 10.15 y.p. Canolfan Byd Bychan, Aberteifi


This annual, six hour, performative event explores how liminal space is created, experienced and shared, using repetitions of a phrase of movement and a 13th century song.
Each event includes live vocal performance and playback of the previous year's recording; this process amplifies the acoustic response of the space, which slowly overwhelms the earlier recordings to form an extraordinary evolving soundscape.
You may attend at any time from 16.00 – 22.15.
The kitchen will be open for refreshments, and there will also be an exhibition of work from previous events.
Entrance fee: donation.


Mae’r digwyddiad perfformiadol hwn yn dangos sut y gellir creu, profi a rhannu gofod trothwyol, trwy ddefnyddio cyfres o symudiadau a chân o’r 13 ganrif dros gyfnod o 6 awr. Mae pob un digwyddiad yn cynnwys perfformiad lleisiol byw a chwarae recordiad y flwyddyn flaenorol; mae’r broses yn chwyddo ymateb acwstig y gofod ac o dipyn i beth bydd yn goresgyn y recordiad blaenorol i ffurfio llun rhyfeddol mewn sain.
Gellir dod yma unrhyw bryd rhwng 16.00 – 22.15.
Bydd lluniaeth ar gael yn ogystal ag arddangosfa o waith y blynyddoedd cynt.
Tâl mynydiad: rhodd


The artists are dedicating this year’s event to the memory of John Sharkey in gratitude for his friendship, and his particular contribution to untitled: holy hiatus.

Eleni mae’r artistiaid yn cyflwyno’r digwyddiad er cof am John Sharkey i ddiolch am ei gyfeillgarwch, ac yn arbennig am ei gyfraniad i untitled: holy hiatus.
LINK to a short video about this work made by Jacob Whittaker

LINK to the Venue: Canolfan Byd Bychan, Aberteifi | Cardigan and many thanks to them for their support
 
there is a 15 minute break 6.50pm - 7.05pm
 
see previous blog posts for more information

No comments:

Post a Comment